Regulamin z informacji o klientach

Spis treści

 1. zakres
 2. wniosek
 3. Prawo odstąpienia od umowy
 4. Ceny i Płatność
 5. Warunki wysyłki
 6. Zastrzeżenie własności
 7. Odpowiedzialność za wady (gwarancja)
 8. Wykup bonów Akcji
 9. Obowiązujące prawo
 10. Alternatywne metody rozwiązywania sporów

1 Zakres

1.1Niniejsze warunki ( „Warunki”) Michaela Blautzik, handlu pod „plan Błękitny eK (www.bugoo.de)” (zwany dalej „Sprzedawca”) mają zastosowanie do wszystkich umów na dostawę towarów, konsument lub przedsiębiorca (zwana „Klient”) towarów reprezentowanych przez sprzedawcę w swoim sklepie internetowym zamyka warunki ze sprzedającym. To zaangażowanie jest sprzeczna z klientem względem własnych, chyba że ustalono inaczej.

1.2W tych warunkach jest każda osoba fizyczna, która staje się stroną transakcji dla celów handlowych, które w większości ani ani niezależną działalność zawodowa może być przypisane. Do celów niniejszych Warunków jest osobą fizyczną lub prawną lub spółką prawną, która jest czynność prawna w ich handlowej lub samodzielnej działalności zawodowej przy zamykaniu.

2) umowa

2.1Opisy produktów w sklepie internetowym sprzedawcy nie stanowią wiążących ofert ze strony sprzedawcy, ale służy do złożenia wiążącej oferty przez klienta.

2.2Klient może złożyć ofertę za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego zintegrowany formularz zamówienia online. W tym przypadku klient po włożył wybranych towarów w wirtualnym koszyku zakupów i procesu zamówienia elektronicznej przeszedł, klikając przycisk końcowy procesu zamawiania prawnie wiążącą ofertę kontraktu w zakresie towarów z koszem.

2.3Sprzedający może zaakceptować ofertę klienta w ciągu pięciu dni,

 • przez klienta pisemnego potwierdzenia zamówienia lub potwierdzenia zamówienia w formie pisemnej (faksem lub e-mail) wysłana, gdzie zakres otrzymaniu potwierdzenia zamówienia jest istotne z punktu widzenia klienta, lub
 • poprzez dostarczenie klientowi zamówionych towarów, gdzie zasięg odbioru towaru jest istotna dla klienta, lub
 • zadając klientowi po porodzie swego celu zapłaty.

Jeśli kilka z powyższych alternatyw, umowa z powyższych alternatyw jest w czasie około, w którym pierwszy. Termin akceptacji oferty zaczyna biec przez klienta w dzień po wysłaniu oferty i wygasa z końcem piątego dnia, który następuje po wysłaniu oferty. Jeżeli sprzedawca nie jest oferta klienta w wyżej wymienionym terminie, oferta uznaje się za odrzuconą, z takim skutkiem, że klient nie jest już związany swoim oświadczeniem woli.

2.4Przy wyborze sposobu płatności oferowanego przez PayPal przetwarzania płatności za pośrednictwem serwisu płatności PayPal (Europe) S.à R. L. zrobić et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg (dalej: "PayPal"), z zastrzeżeniem stosowania Umowy z użytkownikiem PayPal, dostępny na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp / UA / useragreement pełna lub - jeśli klient nie posiada konta PayPal - z zastrzeżeniem warunków dotyczących płatności bez konta PayPal, dostępny w https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax - pełny. Jeśli klient płaci za pomocą wybrać w procesie zamawiania on-line oferowanych przez płatności PayPal, sprzedający niniejszym uznaje akceptacji oferty Klienta w momencie, gdy klient kliknie przycisk do końcowego procesu zamawiania.

2.5Przy wyborze metody płatności "Amazon Payments", metoda płatność dokonywana jest za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Amazon Payments Europe SCA, 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (zwaną dalej "Amazonka") w przedmiocie ważności Amazonii Payments Europe Umowa użytkownika, widoczny pod https: //payments.amazon.de/help/201751590. Jeśli wybierze klientów jako metody płatności w ramach procesu zamawiania on-line „Amazon Payments”, wystawia mu klikając na procesie kolejność przycisków zamawiania w tym samym czasie również zlecenia płatności do Amazonii. W tym przypadku sprzedawca jest już deklarowania akceptacji oferty przez klienta w momencie gdy klient uruchamia proces płatności klikając na opakowaniach końcowych procesu zamawiania.

2.6Składając ofertę za pośrednictwem formularza internetowego sprzedającego, tekst umowa jest przechowywana przez sprzedającego po zawarciu umowy i wysłany do klienta po wysłaniu jej zlecenie na piśmie (na przykład e-mail, fax lub list). Dodatkowa dostępność tekstu umowy przez sprzedającego nie jest.

2.7Przed wiążące dostawy zamówienia za pośrednictwem formularza internetowego sprzedawcy, klient może rozpoznać ewentualne błędy wprowadzane przez uważnym przeczytaniu informacji wyświetlanej na ekranie. Skutecznym środkiem techniczne dla lepszego wykrywania błędów wejściowych może być funkcja powiększenia w przeglądarce, za pomocą którego wyświetlacz jest powiększony na ekranie. Jego wpisy można usunąć klienta Dopóki zwykłych funkcji klawiatury i myszy, tak długo jak klient może zostać skorygowane aż wskoczy procesu zamówienia.

2.8Do zawarcia umowy, niemiecki i język angielski są dostępne.

2.9Przetwarzanie zamówień i kontakt odbywają się przez e-mail i automatycznego przetwarzania zlecenia. Klient powinien upewnić się, że adres e-mail dostarczane przez niego ma zastosowanie do przetwarzania zamówień, dzięki czemu e-mail wysłany przez sprzedającego może być odebrany. W szczególności, w zakresie korzystania z filtrów antyspamowych, klient musi zapewnić, że wszystkie osoby trzecie wysłane przez sprzedawcę lub przez przetwarzania zamówień mogą być wysyłane przez e-mail.

3) Prawo do odstąpienia od umowy

3.1Konsumenci są w zasadzie prawo do odstąpienia od umowy.

3.2Dalsze informacje na temat prawa odstąpienia wynikać z odwołania sprzedającego.

4) Ceny i warunki płatności

4.1O ile nie zaznaczono inaczej w opisie produktu sprzedawcy, ceny podane są łączne ceny ujęte w ustawowym VAT. Jeśli to konieczne, dodatkowe koszty dostawy i wysyłki są podane osobno w odpowiednim opisie produktu.

4.2W przypadku dostaw do krajów spoza Unii Europejskiej, dalsze koszty poniesione w indywidualnych przypadkach, które sprzedawca nie jest odpowiedzialny i poniesie klient. Należą do nich na przykład, kosztuje do wysyłki gotówki przez instytucje kredytowe (na przykład opłaty za przelewy, opłaty kursowe) lub podatków przywozowych i podatków (np taryf). Koszty te mogą być ponoszone w zakresie dostarczania pieniędzy, nawet jeżeli dostawa nie ma miejsca w kraju spoza Unii Europejskiej, klient dokonuje płatności, ale z kraju spoza Unii Europejskiej.

4.3Opcja płatności / pl będzie / będą przekazywane do klienta w sklepie internetowym sprzedającego.

4.4Jeżeli zaliczka zostanie uzgodnione przez przelew bankowy, płatność wynika natychmiast po zawarciu umowy, pod warunkiem, że strony nie ustaliły żadnego datę późniejszą.

4.5Przy wyborze metody płatności „błyskawiczne”, przetwarzanie płatności odbywa się za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych niezwłocznie GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (dalej jako „natychmiast”). W celu zapłaty kwoty faktury za pośrednictwem „natychmiast”, klient musi mieć konto bankowe online udziału w „natychmiast”, legitymizować zgodnie z transakcji płatniczej i potwierdzić przypisanie płatności do „natychmiast”. Transakcja płatnicza jest przeprowadzana bezpośrednio potem przez „natychmiast” i konto bankowe klienta jest pobierana. Dalsze informacje na temat metody płatności „instant” można pobrać klienta w Internecie pod adresem https://www.klarna.com/sofort/.

4.6Przy wyborze formy płatności oferowanych przez usług płatniczych "Płatności Shopify", metoda płatność dokonywana jest za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia (dalej jako "Stripe") , Metody płatności oferowane przez Shopify płatności są przekazywane do klienta w sklepie internetowym sprzedającego. Do rozliczania płatności, pas może służyć dalszych usług płatniczych, które, jeśli jest to konieczne, stosuje specjalne warunki płatności, do której klient zostanie ewentualnie wskazał oddzielnie. Dalsze informacje na temat „Płatności Shopify” są dostępne w Internecie pod adresem https://www.shopify.com/legal/terms-payment-de.

5) warunki dostawy i wysyłki

5.1Dostawa towaru odbywa się w momencie wysyłki na adres dostawy wskazany przez klienta, chyba że umówiono się inaczej. Podczas obchodzenia się z transakcji, adres dostawy określony w realizacji zamówień sprzedawcy jest decydujący.

5.2Jeżeli dostawa towaru nie z powodów, które klient ma reprezentować, klient ponosi rozsądny koszt sprzedającego. Powyższe nie ma zastosowania w odniesieniu do kosztów włączenia jeśli klient wywiera swoje prawo odstąpienia od umowy. W odniesieniu do kosztów zwrotnych, ze skutecznego wykonywania prawa odstąpienia od umowy przez klienta, regulacja wykonana w polityce anulowanych dotyczy sprzedającego.

5.3Pickup nie jest to możliwe ze względów logistycznych.

6) Zachowanie tytule

Jeśli sprzedający wchodzi z góry, że zastrzega sobie prawo własności dostarczonego towaru do momentu całkowitej zapłaty zakupionej ceny zakupu.

7) odpowiedzialności za wady (gwarancja)

7.1Jeżeli zakupiona rzecz jest niewystarczające, zasady wad prawnych zastosowanie.

7.2Jeśli klient działa jako konsument, jest on proszony o skarżą się na dostarczonych towarów z oczywistych uszkodzeń transportowych na wybawiciela i poinformować o tym sprzedającego. Jeśli klient nie jest zgodny z tym, nie ma to wpływu na jego ustawowych lub umownych roszczeń wad.

8) wykupu kuponów działań

8.1Kupony wydawane bezpłatnie przez sprzedającego w ramach promocji z pewnym okresie ważności, a które nie mogą być nabywane przez klienta (Kolejno „bony action”), mogą być umarzane wyłącznie w sklepie internetowym sprzedawcy i tylko w określony Kropka.

8.2Poszczególne wyroby mogą być wyłączona z działania kupon, pod warunkiem, że odpowiednia ograniczenie wynika z zawartości kuponie działania.

8.3bony akcji mogą być umarzane wyłącznie przed zakończeniem procesu zamawiania. Kolejne potrącenie nie jest możliwe.

8.4Tylko jeden kupon działania mogą być umarzane za zamówienie.

8.5Wartość towarów musi być co najmniej równa kwocie bon działania. Wszelkie pozostałe saldo nie zostanie zwrócona przez sprzedającego.

8.6Jeżeli wartość bonu działania nie są wystarczające do pokrycia zamówienia, jeden z innych metod płatności oferowanych przez sprzedającego może być wybrany do rozliczenia kwoty różnicy.

8.7Saldo kredytowe kupon promocyjny nie jest wypłacana w gotówce lub odsetek.

8.8Kupon promocja nie będą zwracane, jeśli klient zwraca towar płatnych we wszystkich lub częściowo płatnych towaru w ramach swojego ustawowego prawa odstąpienia od umowy.

8.9Kupon działanie jest przeznaczone do użytku wyłącznie przez osoby wymienionej na nim. Przeniesienie bonu akcji osobom trzecim jest wykluczone. Sprzedający ma prawo, ale nie obowiązek, aby zbadać materialną kwalifikowania danego właściciela kuponu.

9) Prawo właściwe

Dla wszystkich stosunków prawnych stron, prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem przepisów dotyczących międzynarodowego zakupu towarów w ruchu. Dla konsumentów, wybór prawa jest tylko w tym zakresie, a nie ochrona przewidziana przez istotnych przepisów prawa państwa, w którym konsument ma swoje miejsce zamieszkania, jest pozbawiony.

10) Alternatywne metody rozwiązywania sporów

10.1Komisja Europejska zapewnia platformę do rozwiązywania sporów on-line w Internecie pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ta służy jako punkt kontaktowy dla pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umów kupna lub usług internetowych z udziałem konsumentów.

10.2Sprzedawca nie jest ani zobowiązany do uczestniczenia w procedurze rozstrzygania sporów przed organem kosztorysowej konsumentów.